Spørg psykologen: Skal jeg vælge dagpleje eller vuggestue?

Dagpleje eller vuggestue
Når et barn kommer i dagpasning, møder det jævnaldrende. Men sker det bedst i en dagpleje eller i en vuggestue?
Bedre sent end aldrig kommer her maj måneds blogkasse. Månedens spørgsmål handler om det valg, man som forælder skal træffe, når ens barn skal i dagpasning. For hvad skal man vælge – dagpleje eller vuggestue?

Der er ikke noget at sige til, at mange forældre er i tvivl. For det første kan det være svært at gennemskue mulighederne. For det andet er det et valg, som naturligt får stor indflydelse på ens barns hverdag og dermed udvikling. For det tredje indebærer valg ofte, at der er mulighed for, i hvert fald i en eller anden grad, at vælge forkert. Og hvem ønsker at træffe et forkert valg på sit barns vegne…

Selvom der selvfølgelig er forskel på de enkelte dagplejere og de enkelte institutioner, er der nogle overordnede fællestræk. I dagpleje vil pasningen foregå i (en del af) dagplejerens hjem. Der vil være én voksen og cirka tre andre børn, dit barn skal forholde sig til. I en vuggestue vil rammerne både inde og ude være større. Der vil samtidig være væsentlig flere både børn og voksne, som dit barn skal forholde sig til.

For overskuelighedens skyld har jeg oplistet de fordele og ulemper, jeg har kunnet komme i tanker om for henholdsvis dagpleje og vuggestue. Du kan bruge listen som inspirationskilde og overveje, hvilke ting der betyder mest for dig og dit barn. Tilføj gerne hvis du har flere!

Fordele ved dagpleje
Der er kun en voksen at forholde sig til. Dit barn vil derfor have den samme gennemgående voksne gennem hele dagen. Det kan være rart for dit barn – og også for dig. Du kan nemlig få aflagt rapport om både aktiviteter, søvn, madindtag og antallet af lortebleer, når du henter.
Der vil samtidig være relativt få andre børn for dit barn at forholde sig til. Det kan være en fordel især for helt små børn.
Rammerne i dagplejen er dagplejerens hjem, hvilket kan give en hjemlig stemning.
Prisen for en dagplejeplads er oftest noget billigere end en vuggestueplads.

Ulemper ved vuggestue
I en vuggestue er der selvsagt mange forskellige voksne. Dit barn skal dermed lære flere at kende. Afhængigt af hvornår du afleverer og henter dit barn, kan du ikke være sikker på, at nogle af dit barns primære voksne er der. Du kan altså ikke være sikker på at kunne blive informeret om, hvad dit barn har foretaget sig i løbet af dagen.
For helt små børn kan der være (for) mange andre børn at skulle forholde sig til i en vuggestue. Mange børn samlet på et sted giver også større risiko for smitte.
De fysiske rammer i en vuggestue kan bære præg af at være brugt som børneinstitution. Nogle virker gamle og umoderniserede.
Prisen for en vuggestueplads er relativt høj.

Fordele ved vuggestue
Selvom det kan lyde uromantisk, kommer man ikke uden om “stordriftsfordelene” ved en vuggestue. Det skaber en større fleksibilitet, at der er flere voksne. Det er derfor nemmere at tilpasse hverdagen efter det enkelte barns behov for eksempelvis søvn og aktitiviteter i en vuggestue.
Jo ældre barnet bliver, jo større behov får det for at kunne spejle sig i og øve social kontakt med jævnaldrende. Det er der rig mulighed for i en vuggestue.
Hvis man er en familie, der har behov for pasning tidlig morgen og/eller sen eftermiddag vil en vuggestue typisk have åbent i flere timer end en dagplejer.
I en vuggestue er der garanti for, at en del af personalet er uddannede pædagoger, hvilket sikrer en vis pædagogisk faglighed.

Ulemper ved dagpleje
Ligeså fantastisk det kan være, at et barn kun har én voksen, ligeså sårbart kan det være, hvis forholdet til lige præcis denne voksne ikke er, som det skal være.
På samme måde kan det blive en ulempe, at der kun er få andre børn, hvis det ikke er børn, som dit barn harmonerer med.
I en dagpleje er fleksibiliteten ikke ret stor, da der kun er en voksen. Der kan derfor ikke tages ligeså store individuelle hensyn i forhold til for eksempel søvn som i en vuggestue. På samme måde kan det give udfordringer, at der kun er en voksen, når dagplejer er syg, har ferie og lignende.
Der kræves ingen uddannelse for at blive dagplejer, så dagplejer har ikke nødvendigvis nogen egentlig viden om pædagogik.
For nogle kan det virke intimiderende, at pasningen foregår i dagplejerens eget hjem.

Det skal understreges, at jeg ikke mener, at noget partout er bedre end andet. Det er det bare for nogle børn! Derudover kan det, hvis “dagpleje eller vuggestue?” er et svært valg, være godt at huske sig selv på, at det er ok ikke at kunne spå. Vi kan ikke vide med sikkerhed, hvordan noget kommer til at gå, men vi kan træffe vores beslutninger ud fra det, vi oprigtigt tror, er det bedste for vores børn.
Det gælder sådan set både, når det kommer til det første valg og til et valg om at skifte fra noget til noget andet.


Skriv et svar